[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='interior' results in 197 hits


1. Carlsson, Sune m.fl.S.C. gästar SBV i Åbo, sittande vid dukade bord. (ca 1930?)
2. "Die Thomaner in der Singstund", Leipzig, gosskör, pojkar i olika åldrar, samlade kring dirigenten vid flygeln, Boys' choir practising with their conductor at the grand piano. (1900-talet)
3. Carger, Emilie, musiklärarinna, sittande i korgstol omgiven av blommor, De Gamlas hem i H:fors. (5.10.1915)
4. Dahlström, Fabian, halvfigur.Vid disputation i Sibeliusmuseum. (24.4.1976)
5. Dahlström, Fabian; Segerberg, Krister (kustos) ; Tavaststjerna, Erik (opponent).F.D.'s disputation i Sibeliusmuseum. (24.4.1976)
6. Dahlström, Greta håller föredrag om folkvisor på S.B.V. i Åbo. (hösten 1924)
7. Eibensch tz, José; Gedeke(?), Wilh.; Apel E.; Gädeke, C.Halvfigur sittande kring bord.
8. von Eichwald, Håkan, 4 år, halvfigur, sitter vid pianot och ser på noterna. (ca. 1912)
9. Åke Elg (piano) och cellisten vid Musikaliska sällskapet, Jules Renaud, spelande, interiör i Åbo. (1915)
10. Hunthammer, Hattenbach, Karl Müller-Berghaus, Sigrid Ilmoni, Hanna Mannström, Mimmi Fabritius, kapten Uggla, Ludvig Fabritius, Fredrik Wasenius, Thorsten Ilmoni.

[Next]