[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='interior' results in 196 hits


1. Carlsson, Sune m.fl.S.C. gästar SBV i Åbo, sittande vid dukade bord. (ca 1930?)
2. "Die Thomaner in der Singstund", Leipzig, gosskör, pojkar i olika åldrar, samlade kring dirigenten vid flygeln. (1924)
3. Emilie Carger, musiklärarinna, sittande i korgstol omgiven av blommor, De Gamlas hem i Helsingfors. (5.10.1915)
4. Dahlström, Fabian, halvfigur.Vid disputation i Sibeliusmuseum. (24.4.1976)
5. Dahlström, Fabian; Segerberg, Krister (kustos) ; Tavaststjerna, Erik (opponent).F.D.'s disputation i Sibeliusmuseum. (24.4.1976)
6. Dahlström, Greta håller föredrag om folkvisor på S.B.V. i Åbo. (hösten 1924)
7. Wilh.Gädeke, G.Apel, Carl Gädeke och José Eibenschütz.Halvfigur sittande kring kaffebord. (1912)
8. von Eichwald, Håkan, 4 år, halvfigur, sitter vid pianot och ser på noterna. (ca. 1912)
9. Åke Elg (piano) och cellisten vid Musikaliska sällskapet, Jules Renaud, spelande, interiör i Åbo. (1915)
10. Hunthammer, Hattenbach, Karl Müller-Berghaus, Sigrid Ilmoni, Hanna Mannström, Mimmi Fabritius, kapten Uggla, Ludvig Fabritius, Fredrik Wasenius, Thorsten Ilmoni.

[Next]