[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='jacket' results in 12 hits


1. Byström, Oscar (1821-1909), helfigur, fötterna skymda.
2. Dahlström, Fabian, halvfigur.Vid disputation i Sibeliusmuseum. (24.4.1976)
3. Frey, Johan Hjalmar, bröstbild.
4. Gardberg, Tom.Halvfigur, med gitarr under uppträdande.
5. Geber, Erik.Kand. hum., vicedirigent för BD och sen hösten 1969 dirigent för bl. kören Sångens vänner i Åbo.Bröstbild. (september 69)
6. Klemetti, Heikki, halfigur, utomhus i hatt.
7. Klemetti, Heikki i yngre dar, utomhus vid strand.Helfigur.
8. Madetoja, Leevi, bröstbild.
9. von Schantz, Filip, helfigur.
10. Sundsten, John och Ekroth, Evert, helfigur, utomhus. (1956)

[Next]