[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='jewelry' results in 55 hits


1. Aino Ackté, sittande helfigur, rollporträtt Salome (Strauss) (1911)
2. Ackté, Aino (1876-1944).Trekvartsfigur stående, rollporträtt som Julia i Romeo och Julia (Gounod), vigseln i 3. akten ; 3/4-length portrait of Finnish soprano Aino Ackté as Juliette, 3rd act (1897-98)
3. France Ellegaard. (senast 1966)
4. Emma Engdahl-Jägerskiöld (1852-1930), sopran.Rollbild som Carmen (Bizet), helfigur lutande mot staket, framför kulisser.
5. Gräsbeck, Erna (1879-1958), finsk sopran.Bröstbild bakifrån, trekvartsface ; Half-length portrait of Finnish soprano Erna Gräsbeck
6. Hagelstam, Anna (1883-1946), finsk mezzosopran, liedsångerska.Bröstbild ; Half-length portrait of Finnish mezzo Anna Hagelstam, lied singer. (1930-talet)
7. Hagelstam, Anna, finsk mezzosopran, liedsångerska.Bröstbild med händerna i kors under hakan ; Half-length portrait of Finnish mezzo Anna Hagelstam, lied singer (1930-t ?)
8. Hagelstam, Anna (1883-1946), finsk mezzosopran.Bröstbild, trekvartsface, klädd i hatt och pälskrage ; Half-length portrait of Finnish mezzo Anna Hagelstam wering hat and fur collar
9. Hagelstam, Anna (1883-1946), finsk mezzosopran.Bröstbild iklädd hatt och pälskrage ; Half-length portrait of Finnish mezzo Anna Hagelstam wearing hat and fur collar
10. Hagelstam, Anna (1883-1946), finsk mezzosopran.Bröstbild iklädd hatt och pälskrage ; Half-length portrait of Finnish mezzo Anna Hagelstam wearing hat and fur collar

[Next]