[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='laces' results in 20 hits


1. Elly [Elli] Dittenberger. (senast 1905)
2. Gräsbeck, Erna (1879-1958), sopran.Bröstbild, klädd i virkad bahytt med blomsterdekorationer och spetskrage, rollbild? ; Half-length portrait of Finnish soprano Erna Gräsbeck wearing crocheted hat with flowers and lace collar (1901-18)
3. Gräsbeck, Erna (1879-1958) finsk sopran.Halvfigur, rollporträtt starkt sminkad .Klädd i vit klänning med spetskrage och blommor i håret, näsduk i handen ; Half-length portrait of Finnish soprano Erna Gräsbeck wearing flowers in hair, crushing handkerchief, strong make-up (1924)
4. Isotalo, Leea (f. 1913), pianist och pianopedagog.Trekvartsfigur vid flygeln, instrumentet i förgrunden, klädd i spetsklänning, håret i skruvlockar ; 3/4-length portrait of Finnish pianist and piano teacher Leea Isotalo playing grand piano, wearing lacy dress, hair in tight curls.Instrument in foreground. (senast 1941)
5. Adeline Lovis. (1903)
6. Lindberg, Sigrid.Svensk violinist (1871-1942).Trekvartsfigur, stående med violin ; 3/4-length portrait of Swedish violinist Sigrid Lindberg standing with violin (senast 1899)
7. Lucca, Pauline (1841-1908) österrikisk sopran.Bröstbild, trekvartsface ; Half-length portrait of Austrian soprano Pauline Lucca
8. Lully, Jean Baptiste (1632-87), bröstbild ; Half-length portrait of J.B.Lully
9. Löffler-Hintze, Helena.Bröstbild.Klädd i fästklänning med spetskrage, blommor i håret ; Half-length portrait of Mrs Helena Löffler-Hintze wearing lacy dress and flowers in hair
10. Helena Löffler-Hintze, sångerska.

[Next]