[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='ladder' results in 4 hits


1. "Gabriellas och Everts sommarstuga på Ramsö, Ingå skärgård på gränsen till Degerby." (26.7.1959)
2. Ojanperä, Abraham (1845-1916) operasångare, baryton, och sångpedagog.Helfigur med häst vid stugvägg. (senast 1908)
3. Fredrik Pacius sommarvilla, långsida och gavel.
4. Puccini, Giacomo.Scenbild ur "Tosca" med sångarna Madolovitch och Labia, duett på målarställningarna, Scenery from Tosca with the singers Madolocitch and Labia, duet on the painting-stands.