[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='lake' results in 7 hits


1. Nyslott.Utsikt från Nälkälinnantorni över bl.a.Olofsborg.
2. Vykort från Naemi Fribergs resor.A.Liljelund: Venheranta (tavla).
3. (Fribergs, Naemi's bilder) "Rehnbergska villan vid Päijänne".Motorbåt med 2 pers.(N.F:s syster o svåger?).
4. Klemetti, Armi(f. 1885); körledare, och Heikki med st.bernhardshunden Turva.Utomhus, bland tallar vid sjöstrand sittande på bänk. (senast 1945)
5. Vy över sjö vid solnedgång.
6. Vy över sjö vid solnedgång.
7. Olga Tavaststjerna, "Värdinna på sommarhemmet Vikan under många decennier".