[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('landscape photographs') results in 4 hits


1. Fohström, Alma och von Rode, Wilhelm.Utomlandsvistelse i Asien, 3 män och 3 kvinnor i klunga utanför stora tält.Bakom människorna väderkvarn, vagn och hund(?) ; Alma Fohström and spouse Wilhelm von Rode on journey in Asia. 3 women , 3 men in front of large yurts (tents), windmill and wagon.In background animal (dog?)
2. Mikkola, Viljo m.fl., 16 personer, barn och vuxna sittande och liggande på strandklippa ; 16 persons sitting/resting on rocky beach by sea/lake
3. (Mikkola, Viljo) Elsa Mäkinen, fru Mäkinen, Anna Ekelund, G(?)Mether, Osvald Mether, Selim Allén, Eetu Kaimio, Elvira Lindgren, Thyra Allén, Ferdinand Sjöros, Väino Mäkinen, Saima Sjöros Lauri Mäkinen, Aarne Allén, Heino Mäkinen, Lydi Karlsson.Sagu, Koorila.Barn, unga o vuxna i gröngräset, fjärilhåv, paraply, ämbare, människor har bytt hattar."Annas student" ; 17 persons on meadow, wearing funny hats.Butterfly-net, bucket; 'Anna graduated' (1897 el. 1899)
4. J.L.Runebergs hem i Borgå, fasad mot gatan ; The home of poet J.L.Runeberg in Porvoo