[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='letter' results in 9 hits


1. von Schoultz, Johanna.Gåvobrev på det till denna överlämnade fortepianot.Originalet hos fru Mabel von Schoultz, Lidingö.
2. von Schoultz, Johanna.Brev från harmoniske selskabs direktion.
3. von Schoultz, Johanna.Brev från Societa del Casino in Bologna 1836.
4. Sibelius tackbrev till sin farmor och faster för julgåvorna i Lovisa 1873.Första sidan, handskrivet.Sibelius' thank-you letter to his grandmother and aunt for the christmas gifts in Lovisa 1873.First page, handwritten.
5. Sibelius tackbrev till sin farmor och faster för julgåvorna i Lovisa 1873.Andra sidan, handskrivet.Sibelius' thank-you letter to his grandmother and aunt for the christmas gifts in Lovisa 1873.Second page, handwritten
6. Sibelius tackbrev till sin farmor och faster för julgåvorna i Lovisa 1873.Första sidan, handskrivet.Sibelius' thank-you letter to his grandmother and aunt for the christmas gifts in Lovisa 1873.First page, handwritten. (1873)
7. Sibelius tackbrev till sin farmor och faster för julgåvorna i Lovisa 1873.Andra sidan, handskrivet.Sibelius' thank-you letter to his grandmother and aunt for the christmas gifts in Lovisa 1873.Second page, handwritten (1873)
8. Ur Sibelius brev till sin farmor i Lovisa 1873, teckning av militärparad. (1873)
9. ur Sibelius brev till sin farmor i Lovisa 1873, teckning av militärparad.Excerpt from Sibelius' letter to his grandmother in Lovisa 1873.