[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1877
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inner size: 11.4 cm x 5.2 cm (height x width)
Date: 1957
Keywords: coats, luggage, ,

Professor John Rosas, helfigur iklädd studentmössa och bärande kappsäckar, Musices Amantes (MA) hemkomst från resa till Köpenhamn och Göteborg.

Full-length figure.Professor Rosas carrying his luggage.The chourus MA returning from tour to Copenhagen and Gothenburg.

23.9.1997 / 15.1.2003