[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='lute' results in 5 hits


1. Aspelin, Bruno, sittande, knäppande på luta.Halvfigur.
2. Scholander, Sven.Svensk vissångare och kompositör (1860-1936), halvfigur, med luta.
3. luta
4. Sibelius utställning i Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 15, 1955.I förgrunden Sibelius byst och material, på väggarna lutor, kantele etc. (1955)
5. Sibelius utställning i Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 15, 1955.Närbild, i förgrunden Sibelius byster och material, på väggen lutor och andra stränginstrument. (1955)