[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='man' results in 945 hits


1. Byström, Oscar (1821-1909), helfigur, fötterna skymda.
2. Dieberg, Gotthard Johann, musiker, målning av bröstbild.
3. Egge, Lars i halvfigur.
4. Geist, Hermann, Dr.Sune Carlssons sånglärare efter Stockhausen, bröstbild.
5. Carlsson, Sune "anför sin finska trupp sommaren 1927 i Hagapark" i helfigur, utomhus, dirigerande. (1927)
6. Carlsson, Sune, halvfigur, sittande vid orgeln i Åbo domkyrka.Profil.
7. Carlsson, Konrad.Sune Carlssons bror, bröstbild Sune's brother, half-length figure.
8. Tent (Fent?), Hans (Ingå).Sune Carlssons organistelev.Stupade vid Starea Russal julen 43.Bröstbild.
9. Carlsson, Sune och anon. dam, vid foten av minnesmärke 1923. (1923)
10. Carlsson, Sune

[Next]