[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='man' results in 944 hits


1. Byström, Oscar (1821-1909), helfigur, fötterna skymda.
2. Gotthard Johann Dieberg, musiker, foto på oljemålning.
3. Egge, Lars i halvfigur.
4. Professor, Dr Hermann Geist (Leipzig konserv.), Sune Carlssons lärare, bröstbild .
5. Carlsson, Sune "anför sin finska trupp sommaren 1927 i Hagapark" i helfigur, utomhus, dirigerande. (1927)
6. Sune Carlsson, halvfigur, sittande vid orgeln i Åbo domkyrka.Profil.
7. Carlsson, Konrad.Sune Carlssons bror, bröstbild.
8. Hans Tent (Teut?) från Ingå.Sune Carlssons organistelev.Stupade vid Starea Russal julen 1943.Bröstbild.
9. Sune Carlsson och anonym dam vid foten av minnesmärke. (1923)
10. Carlsson, Sune

[Next]