[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('market squares') results in 3 hits


1. Kerttu Wanne på salutorget i Åbo.Halvfigur, står vid grönsaksstånd med fiollådan. (ca 1940)
2. Turun Naislaulajat på salutorget i Åbo. 9 personer står bredvid en buss i folkdräkter, bl. a.Elvi Kunnas och Elli Veso. (1960)
3. "Yleiset laulu- ja soittojuhlat Helsingissä 20.6.1948".Folkmassa på Senatstorget i Helsingfors.Helsingfors domkyrka syns i bakgrunden. (1948)