[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='meadow' results in 9 hits


1. "Gabriellas och Everts sommarstuga på Ramsö, Ingå skärgård på gränsen till Degerby." (26.7.1959)
2. William Hammar och anonym man, helfigur utomhus, i fonden fabriksskorsten.
3. Operan i Bayreuth. (1901?)
4. Johannes Elmblads döttrar.Helfigur utomhus, Bayreuth. (1901)
5. Viljo Mikkolas födelseort Kälvi.Klockstapel och kyrka.
6. Fredrik Pacius sommarvilla, med utsikt över ängar och träsk.
7. Björkar vid väg.
8. Sundsten, John.Utanför Sibelius hem, helfigur, lutad mot bil. (18.7.1956)
9. Sundsten, John.Utanför sitt födelsehem i Munsala.Helfigur vid husvägg. (Juli 1956)