[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Klipparkivet; Helsingfors; Akademiska Sångföreningen

No: 13780
Shelf mark: Sibeliusmuseet / Musikvetenskapliga institutionen
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 5.2 cm x 5.5 cm (height x width)
Date: 29.10.1949
Keywords: woman, men, restaurang, meal,

Bildtext: Från lunchen: 2:dra f.v.Cajus Duncker, fru Nylander och jag (frånvarande).På bilden bl.a.Kaj Duncer, fru Nylander och Tor Krause.

26.6.2000 / 26.6.2000