[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('members of the choir') results in 12 hits


1. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmarna Per-Eric Floman och Nils-Eric Fougstedt ombord på s/s Bore I.Bildtext: Perre uppmärksamgör Fouga på kameran.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir Per-Eric Floman and Nils-Eric Fougstedt on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
2. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Direktiv utfärdas...The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: Första tenorerna Henrik Christiernin, Nils Hublin och Guy Stenbäck lapar sol på Bore I.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på s/s Bore I.Bildtext: För att få frisk luft kryper Perre in i en ventil.Per-Eric Floman på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the s/s Bore I. (16.5.1948)
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Per-Erik Floman, Nils-Eric Fougstedt och "Jalle" [Lagerblad] sitter på en bänk i Berzelii park.Bildtext: Perre, Fouga o Jalle i Berzelii park.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Per-Erik Floman, Nils-Eric Fougstedt and "Jalle" [Lagerblad] sitting on a bench in a park called Berzelii park. (16.5.1948)
6. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: På Malmöfärjan.Från v. förf."Pära" Nordström, "Nalle" Sjöblom, Fouga, "Gossen Ruda" (Bergroth) "Pojken Wikström och "Åffe" Åfelt.Stående Christiernin.På bilden Per Nordström, Björn Sjöblom, Nils-Eric Fougstedt, [Gustav] Bergroth, [Börje] Wikström, Ossian Åfeldt, Henrik Christiernin.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Två körmedlemmar på ombord på Malmöfärjans cafeteria.På bilden Olle Rosenius och Nils-Eric Fougstedt.Bildtext: Olle Rosenius och Fouga dricker öl på färjan.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.The two members of the choir sitting in the café on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
8. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: Perre i "Öresundsuniform" The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5. 1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
9. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: Glädjen är stor, men glad känner det tungt.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
10. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på färjan från Malmö till Köpenhamn.Bildtext: Perre, Gutti W, Torbjörn Glad och Svante Svedlin i färjans akter.På bilden [Per-Erik Floman], [Leif Westerberg], Torbjörn Glad, Svante Svedlin.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)

[Next]