[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 5615
Shelf mark: Samling Otto Andersson B
Document type: Bild, foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Outer size: 11 cm x 8.6 cm (height x width)
Negative: 1 (repro Kameraboden, april 1990), 1 glasneg, OA's negativsaml, ask "Musikaliska Sällskapet"'
Originator: Andersson, Otto (troligen);
Keywords: membership cards,

handskrift, förteckning över "Musikidkande Ledamöter": Isaac Nordberg, Jacob Tengström, Georgis, Gustaf Fred.Koskull, Gabr.Haartman, Gabr.Bonsdorff, med korta uppgifter om dessa.( Musikaliska sällskapets i Åbo medlemmar 1790-1807)

23.9.1997 / 10.11.2003