[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='memorial' results in 3 hits


1. Sune Carlsson och anonym dam vid foten av minnesmärke. (1923)
2. Selim Palmgrens minnesmärke (byst) i Björneborg [gjord av J.Liipala].
3. Sundsten, John, stående framför minnesmärke över Döbeln vid Juutas.Helfigur. (augusti 1956)