[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Klipparkivet; Helsingfors; Akademiska Sångföreningen

No: 13763
Shelf mark: Sibeliusmuseet / Musikvetenskapliga institutionen
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Outer size: 5.5 cm x 8.5 cm (height x width)
Date: 23.5.1948
Keywords: men on board, student's cap, ulster,

Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: ...och spelar "Hamlet på s/s Brynhild" med tillhjälp av "Pojken" Wikströms "skalle".Per-Erik Floman och Börje Wikström på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.

14.6.2000 / 14.6.2000