[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('mixed choirs') results in 2 hits


1. Åbo svenska församlingens kyrkokör på resa i Västra Nyland.Uppvaktning vid f.d. medlemmen Ola Bremmers grav, utanför Ingå kyrka. (6.5.1989)
2. Turun Naislaulajat och manskören Laulun Ystävät uppträder på en konsert. (12.12.1952)