[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='mountain' results in 2 hits


1. Dahlström, Greta, ridande på åsna , vid Kanarieöarna. (1963)
2. Bergslandskap, med kullar och moln. (1901?)