[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('music festivals') results in 2 hits


1. Otto Andersson vid spelmansstämman i Kastelholm 1955 (1955)
2. Sångfest på Högsåra.Stor sångkör, ca 100 personer, barn och vuxna.I förgrunden björkar och framför kören tomma stolar och notställ.Song festival at Högsåra, a choir of appr. 100 people with both children and grown-ups. (1960-talet ?)