[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('music stands') results in 2 hits


1. Ossian Fohström (1870-1952), finsk cellist, cellolärare och kapellmästare.Helfigur, sittande med cellon invid pianot i hemmet. (12.1930)
2. Igor Stravinskij, stående framför en notställning i en konsertsal (?).Signerad 1930 Igor Stravinsky, standing by a music stand in a concert hall (?).Signed 1930. (1930)