[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('musical instrumnets') results in 2 hits


1. 3 fotografier; cembalo i miniatyr, svart med röda rosor, detaljer.Instrumnet byggt av Heikki Linjama (1991)
2. 12 fotografier; olika ensembler och solister spelar kantele, folkdräktsklädda, Karjalan orkesteri, Petroskoij.Instrumenten har varit förebild för Heikki Linjamas egna kantele byggen (utan ritningar). (1990-2000-talen)