[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='musician' results in 4 hits


1. Hannikainen, Väinö (1900-1960), finländsk harpist och kompositör.Bröstbild, profil.
2. John Wallin Sundsten (son t.J.S.), John Nicholls, John Sundsten (pianist), Walter Sundsten (violinist) och Walter Charles (son t.W.S.).Gruppbild, halvfigur, utomhus.
3. Björquist, Gustaf.Svensk militärmusiker (1877-1968), bröstbild i uniform. (senast 1926)
4. Otto Andersson spelar piano [hos Törnudds].Notskåp och tavla av Mannerheim i bakgrunden.Piano med kandelabrar och blommvas ovanpå.Professor Otto Andersson plays the piano. (1940-1950-talet ?)