[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='mustaches' results in 16 hits


1. Achté, Lorenz Nikolai (Niklas)(1835-1900), finsk sångare, kyrkomusiker och lärare, bröstbild ; Half-length portrait of Finnish singer, church musician and teacher Niklas Achté
2. Wilhelm von Rode, general.Alma Fohströms make. (1906)
3. Gandolfi, Ettore, bassångare.Bröstbild, halvprofil ; Half-length portrait of bass Ettore Gandolfi, profile (senast 1900)
4. Hammar, William (1875-1951), finsk sångare (bas) och kantor.Trekvartsfigur, halvprofil stående ; 3/4-length portrait of Finnish bass and church musician William Hammar standing, half-profile (senast 1906)
5. Isacsson, Fredrik (1883-1962), organist, tonsättare och musikkritiker verksam i Åbo.Halvfigur, sittande på soffa med notbok i handen, målningar på väggen ; Half-length portrait of church musician, music critic and composer Fredrik Isacsson sitting on sofa holding a score. 2 paintings on wall (1950-t?)
6. von Knorring, Carl (1861-1931), dirigent av Akademiska Sångföreningen mm., järnvägstjänsteman.Bröstbild ; Half-length portrait of Finnish choir conductor Carl von Knorring (senast 1908)
7. Leo Bornhaupt, midjebild sittande vid ett bord hållande en tidskrift (?) i handen. (senast 1911)
8. Ruggiero Leoncavallo (1857-1919); italiensk tonsättare. (1902)
9. Emil Pinks (1866-1913), tysk tenor. (1895)
10. Frantisek Ondricek (1857-1922).Tjeckisk violinist. (senast 1897)

[Next]