[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('national costumes') results in 13 hits


1. Turun Naislaulajat på scen, konserthuset i Åbo.Kvinnor i folkdräkter.Sulasolsångfest 1964?
2. Turun Naislaulajat på scen, Åbo konserthus.Sulasol-sångfesten i Åbo 1964?
3. Turun Naislaulajats medlemmar i Virmo (Varsinais-Suomen 60-v. laulujuhlat Mynämäessä).Tuovi Savisalo, Elli Veso och två anonyma damer står ute i solen.
4. Turun Naislaulajats körledare Elvi Kunnas i Virmo (Varsinais-Suomen 60-v. laulujuhlat Mynämäessä 1960) (1960)
5. Turun Naislaulajat på salutorget i Åbo. 9 personer står bredvid en buss i folkdräkter, bl. a.Elvi Kunnas och Elli Veso. (1960)
6. Turun Naislaulajat i Virmo 1960.Några av medlemmar står ute i solen, bl. a.Elli Veso och Karin Dahlgren. (1960)
7. Turun Naislaulajat i Virmo 1960.Några av medlemmarna står ute i solen, bl. a.Elli Veso. (1960)
8. Elli Veso (Turun Naislaulajat) i folkdräkt.På baksidan står "Pitkämäen Isotalon puutarhassa". (1960)
9. Turun Naislaulajat uppträder i Virmo 1960 (Varsinais-Suomen 60-v. laulujuhlat Mynämäessä).Dirigent: Elvi Kunnas.Bland körmedlemmarna Meri Tuominen, Elli Veso, Hilkka Paatonen m.m. (1960)
10. Turun Naislaulajat (Seniori-siskot) sjunger i Runosbackens åldringshem våren 1977.Dirigent: dir.mus.Lempi Ahlström.Bl. a.Marjatta Koistinen, Karin Dahlgren, Elli Veso och Inkeri Sokka. (1977)

[Next]