[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1539
Shelf mark: D
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper på kartong
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 7.3 cm x 10.7 cm (height x width)
Outer size: 14.6 cm x 17.8 cm (height x width)
Originator: Anonym;
Keywords: men, women, meadows, trees, coffee, newspapers, hats,

Mikkola, Viljo.Kaffe i gröngräset. 2 kvinnor, 4 män sittande i gräset (nära stranden?), en man läser tidning ; Viljo Mikkola. 2 women, 4 men drinking coffee on lawn (near beach?), man reading newspaper.

23.9.1997 / 3.2.2003