[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='opera' results in 25 hits


1. Aino Ackté och Väinö Sola. (ca 1912)
2. Aino Ackté, Väinö Sola m.fl. (ca 1912)
3. Aino Ackté Väinö Sola och Rautavaara. (ca 1912)
4. Aino Ackté, bröstbild, rollporträtt som Aino i Erkki Melartins opera Aino. (1910-talet)
5. Aino Ackté med öppen bok, ljus klänning, bröstbild, rollbild som "Marguerite" (Margaretha i Faust av Gounod). (1898)
6. Alma Fohström och Mathilda Lagermarck. (1879)
7. Armas Järnefelt (1869-1958), finsk kapellmästare och tonsättare.
8. Operan i Bayreuth. (1901?)
9. Selim Palmgrens opera "Daniel Hjort" i Åbo april 1910: Maikki Järnefelt.Scenbild ur Daniel Hjort (Palmgren). (1910)
10. Selim Palmgrens opera "Daniel Hjort" i Åbo april 1910.William Hammar, Maikki Järnefelt m.fl.Scenbild ur Daniel Hjort (Palmgren). (1910)

[Next]