[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('opera singers') results in 139 hits


1. Aino Ackté, sittande helfigur, rollporträtt Salome (Strauss) (1911)
2. Ackté, Aino (1876-1944).Trekvartsfigur stående, rollporträtt som Julia i Romeo och Julia (Gounod), vigseln i 3. akten ; 3/4-length portrait of Finnish soprano Aino Ackté as Juliette, 3rd act (1897-98)
3. Ackté, Aino.Bröstbild.I Paris 20 år gl. ; Half-length portrait of Finnish soprano Aino Ackté in Paris, 20 years old (1897)
4. Ackté, Aino.Helfigur stående, knivhuggande sig själv.Rollporträtt som Julia i Romeo och Julia (Gounod) ; Full length portrait of Finnish soprano Aino Ackté as Juliette, standing, stabbing herself in pearl-decorated wedding dress (senast 1902)
5. Achté, Emmy (1850-1924).Bröstbild, som ung ; Half-length portrait of finnish soprano Emmy Achté as young girl (1860-talet)
6. Ahnger, Alexandra (1859-1940), alt och sångpedagog.Halvfigur, klädd i ljus dräkt med stor rusett på brösten ; Half-length portrait of Finnish alto and voice teacher Alexandra Ahnger (1898-1902)
7. Angervo-Karttunen, Heljä (f. 1940), mezzosopran.Bröstbild ; Half-length portrait of Finnish mezzo Heljä Angervo-Karttunen (1960-talet)
8. Angervo-Karttunen, Heljä (f.1940), mezzosopran, huvudporträtt ; Close-up of Finnish mezzo Heljä Angervo-Karttunen (1960-talet)
9. Engdahl-Jägerskiöld, Emma (1852-1930), finsk sopran.Helfigur sittande vid spinnrock som Margaretha i Gounods Faust?) framför målade kulisser.
10. Emma Engdahl-Jägerskiöld (1852-1930), sopran.Rollbild som Carmen (Bizet), helfigur lutande mot staket, framför kulisser.

[Next]