[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='orchestra' results in 64 hits


1. Gustaf Backas m.fl., utomhus med cello,piano och violin.
2. Orkester på scen, bord i förgrunden.Anonyma personer: 10 musiker + dirigent. (1912)
3. Restaurant-orkester i Sverige (2 violiner, cello, klarinett, piano & bas).
4. Viljo Mikkolas begravning?Blås- (militär?)orkester, mänskosamling kring kista.
5. Mikkola, Viljo; dirigent vid sångfest?Kör iklädd folkdräkt, blåsorkester på estraden.
6. Snåre, Sigurd.Stor blandad kör, stråkorkester.Bankdirektör John Svensson vid violinen.S.S. dirigerar."Från konserten i Stadshuset 29/6", Hangö stadshus. (1926- 1940)
7. Menuhin, Yehudi som orkestersolist, dirigenten från ryggsidan och några violinister. ((22.4. 1966))
8. 20-årsjubileum (av ?) i mässhallen, Hfors, orkester och enorm kör. (6.12.1937)
9. Kör och orkester.Bollplan, Helsingfors. (20.6.1931)
10. FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Stråkorkester i konserthusets aula (1956)

[Next]