[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='orchestras' results in 27 hits


1. Mikkola, Viljo. 60-års jubileumskonsert.Selim Palmgren, bl kör och orkester i Solennitetssalen, Åbo, V.M. som kapellmästare ; Viljo Mikkola's 60th anniversary concert in Turku.V.M. as conductor, Finnish composer and pianist Selim Palmgren, mixed choir and small orchestra. (1931)
2. Mikkola, Viljo. 60-års jubileumskonsert.Selim Palmgren, blandad kör, orkester och hyllningskransar i Solennitetssalen, Åbo ; Viljo Mikkola's 60th anniversary concert in Turku, see nr 1547 (1931)
3. von Schoultz, Johanna.Affisch vid dennas konsert på kungl. teatern i Sthlm d 27 mars 1831.(K.B.Sthlm) ; Poster about singer Johanna von Schoultz' concert in Stockholm March 27, 1831
4. von Schoultz, Johanna (1813-63).Program till konsert till förmån för denna på kungl. teatern d 5 nov. 1939 [Sthlm] ; Poster about singer Johanna von Schoultz' concert Nov.5 1839 [in Stockholm]
5. von Schoultz, Johanna.Program till konsert till förmån för denna på kungl. teatern den 31 mars 1840 [Sthlm] ; Poster about singer Johanna von Schoultz' concert March 31 1840 [in Stockholm]
6. Strauss, Johann d.y., vykort med bildkollage, autograf av 'An der schönen blauen Donau', S. dirigerande en orkester etc ; Post card with pictures connected with Johan Strauss jr.
7. Akademiska Orkestern, Åbo, 45-års jubileumskonsert i Sibeliusmuseum.Dir.Gottfrid Gräsbeck (5.5.1973)
8. Salo amatörorkester, 15 personer spelar, dirigenten i förgrunden, kvinnlig pianist i bakgrunden.The musicians are playing, the conductor in front. (Ca 1926)
9. Åbo amatörorkester, dirigent [Alex] Nikiforow. 13 personer, dirigenten i halvprofil.Musikerna sitter med intrument i en tom sal, alla i mörk kostym.
10. Åbo amatörorkester, dir.Nikiforow.Karin Lithén, J.R.Nemesekovsky, H.Korolainen, Axberg, Ensio Vilenius, [Alex Nikoforow], A.Suomalainen, B.Barck, K-G.Blomberg, Aksel Palkén (Paalu), V.Kekoni, E.Lindman, Teppo Erwa, Teemu Erwa, Tauno Ceder, Yngve Leander, [T.L.]Lehtinen, J.Kivekäs, [Rufus Dahlberg], L.Kankare, Elovirta, K.Kankare 23 personer.The musicians pose with their instruments.

[Next]