[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='organ' results in 17 hits


1. Sune Carlsson, halvfigur, sittande vid orgeln i Åbo domkyrka.Profil.
2. Bachbysten på orgelläktaren, Engelbrektskyrkan, Stockholm.
3. Carlsson, Sune
4. Torsten Wall(?) vid orgeln i Kungl.Amiralitetskyrkan i Karlskrona.Maj 1950.Halvfigur. (1950)
5. Khaen, munorgel från Thailand.Erik Bergmans instrumentsamling (Sm instrument nr: 1613).
6. Richard Faltin, helfigur vid hans orgel. (-1915)
7. Mårtenson, Elis (1890-1957), organist, vid orgeln.Halvfigur.
8. Paavilainen, Topi, helfigur vid orgelharmonium (i skolklass?).
9. Verner Rasmus, piporgel från svenska Österbotten och klaver (byggt av V.R.?).Vörå.Salsinteriör.
10. Verner Rasmus, piporgel fr norra svenska sterbotten orgel (ca 1960)

[Next]