[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 8426
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inner size: 11.5 cm x 8.5 cm (height x width)
Keywords: drawing, organ facade,

förslag till orgelfasad i Pargas kyrka ritning aerofon

23.9.1997 / 6.7.2000