[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='organist' results in 5 hits


1. Kuosma, Venni (1895-1953), organist.Bröstbild.
2. Maasalo, Armas (1885-1960); kompositör och organist.Halvfigur.
3. Guilmant, Alexandre.Fransk organist och tonsättare (1837-1911), bröstbild, halvprofil.
4. Starokadomski, Mihail.Sovjetisk tonsättare och organist (1901-1954), bröstbild.
5. Turun Urkurikoulu, (Åbo klockar och organistskola) lärare och elever. (1914)