[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum

No: 14101
Document type: Reprobild; foto; negativ
Colour: Svartvit
Carrier: Glas
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 5.1 cm x 7.3 cm (height x width)
Outer size: 6.4 cm x 8.9 cm (height x width)
Date: 1930-40-talet [?]
Originator: Birger Lundsted;
Keywords: illustrations, ballads, outings,
Preservation: Lådan där negativet förvarats är märkt Forte Bromofort BN 0.

Illustration av Carl Michael Bellmans (1740-1795) Fredmans epistel nr 82, Vila vid denna källa.Bilden visar ett sällskap som sitter i det gröna.Illustration of Carl Michael Bellmans song Fredmans epistel no 82.The picture shows a group of people sitting out in a parklike environment.

22.6.2010 / 3.4.2014