[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='park' results in 19 hits


1. Vykort från Naemi Fribergs resor."Potsdam-Sanssouci; Die Schloßterrassen".
2. Erna Gräsbeck, m fl.
3. Staty av Zorn (bland foton av Aina Mannerheim).
4. Fredrik Pacius sommarvilla.Park med ekar, villan halvt skymd.
5. Ulla Stenius, Ingemar Liljfors (lärare), Herzbert, Stina Sundell (lärare) Fritjof Kjellberg (lärare) m fl."Deltagare i Miessner-Kursen". (9.21.8. 1937)
6. Schubert, Franz.Staty i Wien.
7. Richard Wagner, staty, Tiergarten, Berlin.
8. Richard Wagner, staty, Tiergarten, Berlin.
9. Svenska Folkskolans Vänners sångfest i Åbo 1926. (1926)
10. Eila Hiltunens Sibelius-monument.

[Next]