[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='pearls' results in 5 hits


1. Maikki Järnefelt.Halvfigur, stående, ljus klänning.
2. Ellen Gulbranson (1863-1947). (1901)
3. [Gulbranson, Ellen] (1863-1946), trekvartsfigur stående, rollbild som Kundry i II akten av Parsifal (Wagner) ; Half-length portrait of [Ellen Gulbranson] as Kundry in Parsifal, standing (1897)
4. Patti, Adelina (1843-1919), spansk sopran.Bröstbild, trekvartsface.Pärlsmycken i håret och halsen ; Half-length portrait of Spanish soprano Adelina Patti wearing fancy pearl jewelry in hair, neck and ears
5. Porträtt (bröstbild) av sångerskan Andreyeva von Skilondz.Dedikation: Meinem lieben Kilpinen, mit Dank für echte Kunst!Ihr, Andrejeva v.Skilondz. (1920-talet)