[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='picnics' results in 3 hits


1. Ett sällskap bestående av 4 kvinnor och 6 män dricker kaffe på båtutflykt.Fr.v.Bengt Carpelan, Ingeborg Adolfson g.Lundsten.A group of people, 4 women and 6 men, having coffee on a boat outing. (1920-talet)
2. Ett anonymt sällskap ställer till med kaffe på båtutflykt.An anonymous group of people having coffee at a boat outing. (1920-talet)
3. Ett sällskap har matpaus i det gröna under sångfesten i Mariehamn.A group of people eating dinner out of doors during the "singing festival" in Mariehamn. (1922)