[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='placard' results in 2 hits


1. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Leif Westerberg lutar sig mot en plakat där det står Tippning förbjuden.Bildtext: Gutti Westerberg invid Gärdet.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (16.5.1948)
2. Bildtext: Jakobstadsreklam. (29.10.1949)