[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='priests' results in 5 hits


1. Carlsson, Sune."Biskopsmötet i Paddais.Sagu kyrkokör är med.I mitten fru Rosenlew, f.Ramsay".Gruppfoto framför kyrka och gravstenar ; Group portrait of Sagu church choir in front of church and tombstones, at meeting of bishops in Paddais (1940- 1950-tal)
2. (Isacsson, Fredrik).Prosten F.G.Joutsi förrättar dir. mus.Fredrik Isacssons jordfästning ; Minister F.G.Joutsi at the coffin of church musician Fredrik Isacsson (13.8.1962)
3. Års 1868 psalmbokskommitté i Åbo. (1868)
4. (Mikkola, Viljo).Konfirmander, gruppfoto med svartklädda tonårsflickor och präst ; Aino Mikkola g.Asanti, dotter till Viljo Mikkola (2:dra raden bakifrån, 3:dje fr. vänster.Group portrait of teenage girls with priest, confirmation portrait?Among girls daughter of Viljo Mikkola.
5. Prosten och tonsättaren Karl Olander (1863-1942, bröstbild iklädd ämbetsdräkt. (1920-talet)