[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='procession' results in 17 hits


1. Hangö FBK:s musikkår "Branddagen 1959" (1959)
2. Hangö FBK:s musikkår."Återtåg från vårutfärden 1929" (1929)
3. Hangö FBK "Återtåg från vårutfärden år 1929" (1929)
4. Nyslott festspel. stadsvy (1912)
5. Åbolands ungdomsförbund.Sångfest i Åbo.Svenska Bildningens Vänners i Åbo kör (1922)
6. Sångfest i Mariehamn.Svenska Bildningens Vänners i Åbo kör (1922)
7. Svenska Folskolans Vänners sångfest i Åbo.Svenska Bildningens Vänners i Åbo kör (1926)
8. Svenska Bildningen Vänners i Åbo kör. sångfest i Pargas festtåg över stenbro, trähus
9. Åbolands sång och musikförbund.Festtåg vid sångfest (i Kimito ?) (1924 ?)
10. Åbolands sång och musikförbund.Sångfest i Korpo -86. (1986)

[Next]