[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='rail' results in 3 hits


1. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: ...och Olle är som vanligt.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
2. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Bemannad reling.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Perre demonstrerar sjönöd, medan Totti hjälper till.Per-Erik Floman och Torsten Björkwall på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)