[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='recorders' results in 2 hits


1. Dahlström, Fabian (f.1930), professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi, blockflöjtist och klarinetist.Halvfigur stående, spelande altblockflöjt ; Half-length portrait of professor Fabian Dahlström playing recorder (senast 1973)
2. Fabian Dahlström, står undervisande bredvid griffeltavla med en blockflöjt i handen. (ca 1962)