[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='restaurang' results in 3 hits


1. Bildtext: Fouga dirigerar "Helan" på Stadshotellet.På bilden bl.a.Nils-Eric Fougstedt.Från Akademiska Sångföreningens turné till Jakobstad. (29.10.1949)
2. Bildtext: Från lunchen: 2:dra f.v.Cajus Duncker, fru Nylander och jag (frånvarande).På bilden bl.a.Kaj Duncer, fru Nylander och Tor Krause. (29.10.1949)
3. Bildtext: "Chrisho", Ragnar H.Nisse E., T.K B.Benvik, Pipping, Johan Wadenstjerna, Slotte.Kameraskott från "B.B" å Royal den 17/2.På bilden bl.a.Christiernin Henrik, Hohenthal Ragnar, [Eklundh Nils], [Tor Krause], Benvik Bengt, Pipping Fredrik, Wadenstierna Johan, Slotte [?] (17.2.1951)