[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='road' results in 3 hits


1. Alfhild Forslin, dr Zedeler fr Tyskland och hotellvärd f Eden Vavercek, Piestany, Tjeckoslovakien.Utomhus, helfigur. (maj 1964)
2. Sundsten, John.Utanför Sibelius hem, helfigur, lutad mot bil. (18.7.1956)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Från uppvaktningen i Hellerup.The scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5. 1948. (19.5.1948)