[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='rock' results in 9 hits


1. Dahlström, Greta, ridande på åsna , vid Kanarieöarna. (1963)
2. "Gustaf Backas jämte tre kolleger", simmande.
3. Gustaf Backas, utomhus, sittande på sten, helfigur.
4. Backas, Gustaf, stående naken på klippor vid bränningar.Helfigur.
5. Kajanus, Johannes (?).Helfigur, sittande på strandsten.
6. Kajanus, Robert, på strandklipporna från avstånd.Helfigur.
7. Kajanus, Robert, utsträckt på klippa, barfota och ledigt klädd.Helfigur.
8. Kajanus, Robert.Obbnäs.Brygga med livboj.
9. Sundgren, Dolly Maria med brorssöner Börje och Åke, sittande på sten i tallbacke Sundgren with nephews, sitting on a rock in the forest.