[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='rococo' results in 2 hits


1. Sederholm, Jan (Karhula) och bror violin samt tredje person, cello, stråktrio.I peruker och rokokokostymering, helfigur musicerande. (ca 1950)
2. Walter von Konow (står), konsulinnan Jacobsson, anonym man, kvinna och flicka.Te serveras, gruppen bär rokokokläder, och -peruker. (1931)