[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('role character') results in 2 hits


1. John Forsell
2. Suomen Työväen Musiikkiliitto.Sångfest i Viborg.Viipurin Työväen opistot."Lausuntakuoro", talkör (1935)