[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('role portrait') results in 39 hits


1. Ida Aalberg (Ahlberg) bröstbild, rollbild (Kleopatra).
2. Alma Fohström och Mathilda Lagermarck. (1879)
3. Frilander, Helmi som Elina i Elinan surma (O.Merikanto) i Nyslott 1913 (1913)
4. Friberg, Naemi
5. Erna Gräsbeck.
6. Erna Gräsbeck rollporträtt, trol.Euridice el Pamina (Trollflöjten, Mozart)
7. William Hammar (1875-1951).
8. William Hammar (1875-1951). (1904)
9. William Hammar (1875-1951). (1910)
10. Järnefelt, Maikki och anon kvinna

[Next]