[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('role portraits') results in 4 hits


1. Minnie Nast (1874-1956) och barn.Rollbild ur Puccinis opera Madame Butterfly.
2. Adolf Niska och Dagmar Edelberg.
3. Adolf Niska och Dagmar Edelberg.Rollporträtt ur Glada Änkan (Åbo Svenska Teater).Helfigur; Niska stående, Edelberg sittande i länstol. (1908)
4. Otto Vallenius (Wallenius)(1855-1925).Rollporträtt som Väinämöinen.Signerad, dat. 29.12.1908 i Helsingfors.Tillägnad fröken Erna Gräsbeck. (1908)